Felülvizsgálatok

Villamos biztonsági felülvizsgálat:

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

 

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, kommunális, lakó- és egyéb épületek villamosenergia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek.

 

A rendelet a Műszaki biztonsági követelményekben határozta meg az alapkövetelményt: „A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen az 1. mellékletben (a továbbiakban: VMBSZ) meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.”

 

 Amit vállalunk:

 

 • Villamos biztonsági felülvizsgálat (ÚJ)
 • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (régi)
 • Erősáramú berendezés (tűzvédelmi) szabványossági felülvizsgálat
 • Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
 • Kézi szerszámok: Erősáramú kéziszerszámok, gépek érintésvédelmi felülvizsgálata és szigetelési ellenállás mérése.
 • Napelemes  „PV” rendszerek villamos  felülvizsgálata

A villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzésének gyakoriságát a szabályzat a következőképpen határozza meg:

 

Vizsgálat szükséges:

1. Első ellenőrzés:  létesítéskor
2. Időszakos ellenőrzés legalább 3 évente:
 • a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen
 • lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül
3. Időszakos ellenőrzés legalább 6 évente:
 • lakóépületekben (társasházak közös tereiben)
 • lakóépületekben lévő lakásokban

 

Lakásokra külön előírás, hogy a felülvizsgálat végzendő bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor.

 

(Jelenleg  az ügyvédi gyakorlatban nem szerepel, mint az Energetikai tanúsítvány, de várható, hogy a rendeletnek megfelelően ez is elvárás lesz.Lakásokra enyhítés, hogy a felülvizsgálat elhagyható, ha fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van a “villanyóra” alatt, és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a berendezések. (Az első feltétel általában teljesül, de a második már ritkábban. A kapcsolat pedig és, vagyis mindkét feltételnek teljesülni kell.)

Jegyzőkönyv, minősítő irat:

A helyszíni felmérés után 2 példányban elkészítjük  az elvégzett villamos biztonsági felülvizsgálatról a jegyzőkönyvet .

A jegyzőkönyv tartalmazza a rá vonatkozó közelező tartalmi elemeket: a  vizsgált berendezés (berendezésrész) megnevezését, az érintésvédelem módját, a megrendelő és az általa biztosított kísérő nevét, a felülvizsgáló nevét, milyen alkalomból és mikor készült, a minősítést, a hibás vagy szabványnak nem megfelelő berendezésrészek felsorolását és a következő felülvizsgálat elvégzésének határidejét.

 A jegyzőkönyv mellékelte az elvégzett mérések eredményeit tartalmazó mérési jegyzőkönyv.

A nem megfelelő minősítés esetén optimális megoldási javaslatokat biztosítunk a hibák, hiányosságok  megszüntetésére.

 

Kérje árajánlatunkat!

IEQ Electric Quality

Hazai érték, nemzetközi tapasztalat

További szolgáltatásaink

 • Elektromos autó töltő

  Elektromos autó töltők A világ körülöttünk állandóan változik.A technikai fejlődés az innovatív megoldásoknak, módszereknek köszönhetően megállíthatatlan. Az újítások emberek millióinak változtatják meg hétköznapjait, pozitív irányban.Ezek a változások futótűzként terjednek az

 • Ipari villamosság

  Fő célunk, hogy innovatív megbízható partnerként meggyőző és összehangolt megoldásokat kínáljunk projektje számára.Az IEQ csapata minden követelménynek megfelel, szinte az összes szolgáltatást lefedi a villamos piacon, így a legelső projektötlettől